OT: “Jestli to zveřejníte, tak Vás varuju, že Vás žaluju. Jo?”

Nejedná se o věc, která by nějak souvisela se zveřejňováním platů úředních osob, ale vzhledem k tomu, že stránky svevole.cz mají relativně vysokou návštěvnost, rozhodl jsem se do aktualit zařazovat i ostatní věci, týkající se práce a fungování úředních osob.

strážník xxx: “Jestli to zveřejníte, tak vás varuju, že Vás žaluju. Jo? “

To co se odehrávalo ve videu výše, je jen ukázka toho, že úřední osoba je i v roce 2018 schopná vypustit z úst takové věci, jakože si nepřeje být při výkonu veřejné moci nahrávána a zveřejňována a dokonce se ohání soudní žalobou, aby občana od případného zveřejnění nahrávek odradila. Mnozí jistě namítnou, proč jsem vlastně strážníky ve službě nahrával.

Důvod je zcela prostý. Chtěl jsem zdokumentovat úkony strážníků na jednom sídlišti, do kterého je striktní zákaz vjezdu, a to na všech příjezdových komunikacích. Rezidenti jsou tak velmi omezeni, pokud chtějí např. stěhovat, přivézt si ledničku, či jiný objemnější náklad ke vchodu, ale např. i svou 90 letou babičku (nemající nárok na průkaz ZTP) na rodinný oběd. Naopak strážníci Městské policie Teplice mají plošnou výjimku z konkrétního dopravního značení na celém území města, a to bez zapnutých modrých majáků. A proč? Jaký byl důvod žádosti k získání této “nadstandardní” výjimky? Nadstandardní píši proto, protože již v zákoně jsou zakotveny výjimky pro vozidla s právem přednosti v jízdě.

Vrátíme se do blízké historie, kdy jsem v rámci InfZ žádal odbor dopravy MgM Teplice o zveřejnění těchto výjimek pro vozidla městské policie. Následně žádal lehce svérázně i jiný občan, který se mj. od ředitele MP dozvěděl následující:

Ano, a proč tedy MP žádá v podstatě svého zřizovatele o přidělení výjimky, když možnost vjíždět do zákazů vjezdu pramení za určitých okolností již ze zákona?

Možná se budete divit:

Odbor dopravy Magistrát města Teplice, pod vedením Bc. Ivany Müllerové, dokonce v roce 2016 schválil výjimku z dopravního značení B2, což je “jednosměrka”. Mohlo se vám tedy stát, že byste v protisměru potkali vozidlo bez zapnutých výstražných světel modré barvy, aniž by na sebe důrazně upozornilo. Toto se mi opravdu za jednoho tmavého rána stalo v nepřehledné jednosměrné ulici a musím říci, že to nebylo nic příjemného. Tato výjimka, odporující jakýmkoliv zásadám bezpečnosti silničního provozu platila až do konce roku 2016! Je vidět, že na odboru dopravy pracují nekompetentní osoby.

Naštěstí v roce 2017 již alespoň o tuto výjimku MP přišla, jelikož dle novelizovaného zákona 361/2000 Sb. byla odborem dopravy povinně podána žádost o stanovisko dopravního inspektorátu. Tento výjimku na značku B2 nepovolil.

Ostatní výjimky z dopravního značení zůstaly a zvýšil se počet vozidel, kterým byla výjimka udělena, přestože odbor dopravy neprovedl žádné místní šetření:

V podstatě díky strážníkovi ve videu výše, se zde budu věnovat i tomu, jak o výjimku žádal obyčejný občan.

Myslíte si, že uspěl?

Uvidíte … pokračování zde.

1 komentář u „OT: “Jestli to zveřejníte, tak Vás varuju, že Vás žaluju. Jo?”“

  1. Pingback: Změna dopravního značení a neřešený přestupek strážníka - svevole.cz

Komentáře jsou uzavřeny.