Rozhodnutí č. 1

Následně jsem obdržel rozhodnutí (v tuto chvíli pořadové číslo 1, ano, bude jich více), které v rozporu se zákonem a ustálenou judikaturou České republiky ODMÍTÁ zveřejnění informací.

” V tuto chvíli se již ocitáme v zemi bez práva “

Celé rozhodnutí vč. odůvodnění je na neuvěřitelných 12 stran. V první řade se zveřejněním platu nesouhlasila dotčená osoba, která zřejmě nečekala, že se dostavím na úřad a nahlédnu do spisu, abych si její vyjádření a závažné důvody přečetl:

Zde je velice “profesionální a nezaujaté” vyjádření JUDr. Körnera, proč svůj plat nezveřejnit:

” Potížista je podle JUDr. Körnera občan, který využívá zákonných prostředků ke své obhajobě a odmítá aroganci moci, kterou jemu podobní úředníci na občany aplikují “

JUDr. Körner, zřejmě za předpokladu, že se ke mě tento text nedostane, se vyjádřil, že “pokud má (zmiňovaný “potížista” – má poznámka) skutečný zájem dozvědět se o mě více, nechť si domluví schůzku a přijde se zeptat osobně, do očí mu odpovím.”

Ano, a proto jsem po přečtení tohoto prohlášení kontaktoval telefonicky JUDr. Körnera z recepce KÚÚK a schůzku si s ním domluvil. Následně mi ale přišel tento e-mail:

Podle této logiky bych se v podstatě nemohl sejít s žádným úředníkem KÚÚK do doby, než rozhodne soud ve věci, která s tématem dané schůzky nijak nesouvisí. Nebo se spíše pan doktor setkání z nějakého důvodu zalekl? Nezapomeňte, že on nabídl setkání jako první:)

A teď to nejlepší – nebo spíš nejhorší. Kromě spousty nedůvodných argumentů, proč informaci neposkytnout, si Krajský úřad Ústeckého kraje dovolil na závěr napsat toto:

Tento svévolně jednající úřad se odmítá řídit výroky NSS, které jsou závazné pro všechny, a to bez výjimky! Sám se ve svých kauzách, které vede proti občanům, těmito výroky běžně řídí a na základě nich vydává svá rozhodnutí, která občany krátí na svých právech.

Proto jsem dle poučení využil svého práva a sepsal odvolání, které jsem následně adresoval nadřízenému orgánu, jímž je Ministerstvo vnitra České republiky.