Rozhodnutí č. 6

Jak už bývá zvykem, vyvěsím zde několik výňatků z rozhodnutí KÚÚK, které je, jak jinak, než odmítavé. Celé rozhodnutí je samozřejmě zveřejněno, a tak nechávám na každém z vás, aby si udělal svůj vlastní názor.

Jak jsem již psal v aktualitě, dne 11. ledna 2018 jsem obdržel další odmítavé rozhodnutí ve věci zveřejnění platu JUDr. Stanislava Körnera v rámci informačního zákona. Jedná se již o šesté rozhodnutí v řadě. Proti tomuto rozhodnutí jsem se již odvolal a uvedl jsem několik důvodů, proč s ním i nadále nemohu souhlasit. Budu tedy čerpat z mého odvolání, abych nedělal jednu věc zbytečně dvakrát. Už takhle s touto kauzou trávím dost času, který mi nikdo, na rozdíl od úředníků, nezaplatí. Ale teď hezky popořadě.

V odvolání jsem použil vše, co se dalo rozhodnutí vytknout. Začal jsem tedy tím, že povinný subjekt nepřípustně argumentuje tím, že ve svých rozhodnutích opakovaně argumentoval, proč nelze požadované informace žadateli poskytnout. Tímto svým postojem pouze potvrzuje, že nedodržuje základní zásady činnosti správních orgánů, jelikož opakovaně nerespektoval názor nadřízeného orgánu.

Podívejme se tedy na část V. rozhodnutí, kde jsou aktuální argumenty a důvody, proč žádost opět odmítnout:

KÚÚK opět v části odůvodnění pro odmítnutí žádosti v podstatě zopakoval, že rozhodnutí NSS nebylo správné, a proto se jím neřídil. Z toho tedy plyne, že na svém názoru stále trvá. Je tedy zcela na místě, že jsem v odvolání uvedl následující: “Povinný subjekt ve svém rozhodnutí opět zdůraznil, že opakovaně kriticky hodnotil výrok nejvyššího správního soudu, přestože byl nadřízeným orgánem důrazně upozorněn, že mu toto nepřísluší.”. 

Na tuto mou připomínku reagoval KÚÚK, jmenovitě Mgr. Sylva Smutná, která tomu svým vyjádřením nasadila korunu. No, podívejte se sami:

Ano, máte pradu Mgr. Smutná, proto jsem zmínil, že povinný subjekt opět zdůraznil, že opakovaně kriticky hodnotil výrok nejvyššího správního soudu. Viz článek V. vašeho rozhodnutí. Bylo by opravdu dobré, kdybyste si věc nastudovala důkladněji, než vydáte nějaké prohlášení.

Abych se moc nerozepisoval, nechám úsudek na čtenářích. Ale co je vlastně v pořádku? Pokud komentuji hodně, je to dle KÚÚK zaujatá, nevěcná a tendenční kritika, pokud málo, stránky prý nevykazují znaky kritiky:)

Na základě těchto úvah, povinný subjekt vyhodnotil, že neplním roli “společenského hlídacího psa”, jak se dalo ostatně očekávat. Hlavním důvodem bylo, že na těchto stránkách se údajně nevyskytuje věcná kritika. Případně, že obsahují kritiku, která nesouvisí přímo s důvodem pro poskytnutí informací o platu JUDr. Körnera.

Povinný subjekt tedy v posuzování otázky, zda plním roli společenského hlídacího psa, či nikoliv, vycházel pouze z důvodů, které mě vedly k podání žádosti o poskytnutí informace o platu dotyčné osoby, a i tak zcela nedostatečně. Ani v nejmenším však nepřihlédl k mým ostatním veřejným aktivitám, které zlepšují, případně zprůhledňují práci úředníků a státních orgánů.

” rozhodnutí státního orgánu nemůže být subjektivní, ale věcně podložené “

Mapování, dokumentování, komentování a zveřejňování chybných nebo jinak “podivných” úředních postupů, kterých se dopouští úředníci, je bez pochyby náplní práce “společenského hlídacího psa”.

Reakci na mé odvolání uzavřela Mgr. Smutná následovně:

Jak je vidno, hlavním důvodem pro odmítnutí žádosti je nález ÚS, který si povinný subjekt vykládá po svém.

Tzn. žádost odmítnout, “pes, nepes”.