Odvolání č. 6

Dne 23. ledna 2018 jsem se odvolal proti odmítavému rozhodnutí KÚÚK, které bylo již šesté v řadě. K tomuto se následně vyjádřil KÚÚK dne 9. února 2017. Připomínky jsem ani nekomentoval a čekal, až přijde rozhodnutí MVČR. A je to tady. Je začátek března a máme tu další rozhodnutí o odvolání.

To nejdůležitější je samozřejmě hned v úvodu

Po úvodní obsáhlé rekapitulaci se dostáváme na aktuální část odůvodnění, proč opět MVČR zrušilo rozhodnutí svého neposlušného podřízeného orgánu.

Podíváme se na odstavec III. a začneme hned “z vesela”:

Je vidět, že legislativně-právní odbor pod vedením JUDr. Jana Svobody svou odborností zrovna nevyniká, což je vidět hned v dalším odstavci. Úřad prostě řekl, že roli společenského psa neplním a tím to hasne. Proč by se tím dále zabýval, že? Ale to je další chyba:

Dále se ve zrušujícím rozhodnutí dozvíme, že přestože byla žádost podána v roce 2016, kdy ještě neexistoval “platový nález ÚS”, jsou mu přiznány zpětné účinky, tzn. retroaktivita. To samozřejmě akceptuji, a proto už v předchozím odvolání jsem začal “hrát podle nových pravidel”, a začal jsem obhajovat svou pozici “společenského hlídacího psa”.

” Já se s tím smířím, nebojte se 🙂 “

Povinný subjekt, KÚÚK, již v předchozím rozhodnutí dovodil, že tyto webové stránky nemají znaky věcně vedené kritiky a ve své podstaty je zahrnul do škatulky nepodloženého kritizovaní všeho a všech. Opak je ale pravdou, veškeré informace zde uváděné jsou podložené a navíc jsou doplněny mými komentáři. Jaký si o věci udělá čtenář názor je čistě a pouze na něm.

” Čtenář má totiž možnost vycházet z faktů “

A zde, podle mě zcela jistě, na tuto skutečnost odvolací orgán povinný subjekt nepřímo upozorňuje:

Ano, a proto jsem podal na KÚÚK, díky JUDr. Körnerovi, žalobu, kterou se bude krajský soud v Ústí nad Labem zabývat již v půlce dubna. V případě neúspěchu jsem odhodlán podat kasační stížnost k NSS. Až soud pravomocně rozhodne, celou věc zde samozřejmě zveřejním. V případě úspěchu se totiž ukáže, že odvolací orgán druhého stupně v čele s JUDr. Körnerem velice zásadně pochybil. Nebudu ale nic předjímat a počkám na rozhodnutí soudu.

A teď to zásadní

” Zda je kritika oprávněná či nikoliv není z hlediska práva na informace rozhodující! “

Bohužel začínám mít pochybnosti o dobře vykonávané práci i u dalších vedoucích odborů na tomto úřadu. Je možné, že již brzy napíšu nějaký článek, v čem spatřuji další pochybení těchto úředníků.

Tak dlouho na výrok ÚS doktor Svoboda čekal a nakonec se v něm ne zcela dobře zorientoval:

Dále se musí povinný subjekt vypořádat s tím, zda je informace o platech vedoucích zaměstnanců ve veřejném zájmu a poskytuje k rozhodnutí následující vodítko:

” Takže ano, požadovaná informace JE ve veřejném zájmu “

Opravdu doporučuji toto, opět perfektně a věcně zpracované, rozhodnutí pročíst celé.

Na závěr si dovolím lehce zaspekulovat. Myslím si, že Mgr. Šupková nepobírá zdaleka takový plat, jako JUDr. Körner, přestože by si ho zcela jistě zasloužila mnohem víc, než on.