Žádost o informace

Dne 21. 12. 2016 jsem v rámci InfZ legitimně zažádal o informace:

Namísto toho, aby mi byly požadované informace poskytnuty, obdržel jsem následující výzvu, která mi (a dalším žadatelům) snad měla ztížit cestu:

” Z důvodu, že se Ústecký kraj již setkal při elektronické komunikaci s krádeží identity, postupuje tak, že ověřuje, zda v podání uvedená osoba autora takové podání skutečně učinila.

Prosím Vás proto o potvrzení, zda jste skutečně e-mailovou zprávu s výše uvedeným obsahem podal. Vaše sdělení nám můžete poslat elektronickou cestou a to pomocí e-mailu s platným certifikátem… “

Mgr. Sylva Smutná
oddělení legislativní
odbor legislativně-právní

 

Následovala má reakce a věci se daly do pohybu bez toho, abych cokoliv vyplňoval nebo dokonce elektronicky podepisoval. Tady si všimněte, že úřad pod rouškou bezpečnosti požadoval něco, co zákon neukládá. Proč úřad jedná nad rámec své zákonné povinnosti?

Informaci jsem podle InfZ očekával do mailu, a tak jsem byl docela překvapený, že mi následující dopis přišel prostřednictvím České pošty. Alespoň jsem byl díky této kauze poučen, že jsme se nyní začali řídit namísto InfZ, Správním řádem. Ano, pro běžného občana, jako jsem já, je to poněkud zmatené a nelogické, ale je to tak. Přišlo totiž rozhodnutí.