Rozhodnutí č. 8

Je tu začátek prázdnin a na poště jsem vyzvedl, v pořadí už osmé, rozhodnutí KÚÚK. Co myslíte? Dozvíme se, jaký plat JUDr. Körner v roce 2016 z peněz daňových poplatníků pobíral? Nebo i dál bude úřad postupovat beztrestně v rozporu se zákonem? Po rozbalení dopisu se hned na úvodní stránce dozvídám, že správně je opět varianta druhá. A sice:

Po rekapitulaci stavu a stálého omílání špatného výkladu nálezu ÚS, opětovné a nepřípustné polemice s názorem nadřízeného orgánu (MVČR) se dozvídáme nevídanou věc, hraničící s nemístným černým humorem, který je v úředním rozhodnutí naprosto nepřijatelný.

Tým legislativně právního v čele s JUDr. Svobodou dal totiž dohromady tuto perlu:

Tímto nechci nijak snižovat vážnost nebo důležitost Syndikátu novinářů, ale musím upozornit na to, že přes to, že název je, řekněme, velice honosný, jedná se o klasický zapsaný spolek. Má tedy stejnou vážnost jako Český rybářský svaz, Spolek přátel piva atd.. Vzhledem k tomu, že nejsem členem žádného spolku, netuším, proč povinný subjekt v této věci cituje stanovy jednoho z nich. á propós, i kdybych členem byl:

” Povinnému subjektu nenáleží hodnocení toho, zda žadatel o informace dodržuje stanovy spolku “

Zde je vidět, že povinnému subjektu došly všechny argumenty, a proto se uchyluje k takovým bludům.

Nyní nastuduji stanovy některého ze zapsaných spolků a jsem zvědavý, jestli se jimi řídí KÚÚK. Pokud ne, použiji to v následném odvolání.

Doplnění: Namátkou jsem našel stanovy Spolku modelářů, které hovoří takto: Každý člen je povinen řídit se stanovami spolku, směrnicemi spolku a platnou legistalivou ČR. Toto ale KÚÚK, jak již několikrát upozornilo MVČR, nečiní.

” Jsou snad stanovy Spolku modelářů dostatečný argument pro to, proč by se měl povinný subjekt začít konečně řídit platnou legislativou? “

Na závěr uvedu pouze to, že podle povinného subjektu zřejmě neinformuji včasně (což není má povinnost), pravdivě a nezkresleně. S tímto subjektivním a účelovým názorem povinného subjektu, který se má řídit názorem nadřízeného orgánu (a nečinní tak), se neztotožňuji.