Pokračování

Vzhledem k tomu, že nemám dostatek času na to, abych zde zveřejňoval další odmítavá rozhodnutí, v rámci InfZ jsem povinný subjekt požádal o jejich zveřejnění. Nejvíce práce totiž zabírá anonymizace, kterou tímto provedl povinný subjekt za mě.

Svou činnost, na rozdíl od povinného subjektu, provozuji zadarmo.

Všechna odmítavá rozhodnutí, vč. finálního rozhodnutí č. 15, které nadřízený orgán po této skoro nekonečné peripetii najednou a překvapivě potvrdil, naleznete na oficiálním webu povinného subjektu zde.

Mezi zveřejněnými informacemi jsou i odmítavá rozhodnutí na základě žádostí o informace od jiných žadatelů. Jedná se o všechna zrušená rozhodnutí, kterým byly jednotlivé žádosti na zveřejnění platu a odměn odmítnuty, a které se vážou k období let 2016 – 2019.

Relevantní rozhodnutí o odmítnutí:

Rozhodnutí č. 12
Rozhodnutí č. 13
Rozhodnutí č. 14
Rozhodnutí č. 15