Odvolání č. 3

Dne 5. června 2017 jsem podal, v řadě již třetí, odvolání proti dalšímu svévolnému rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje. 19. července 2017 mi bylo doručeno rozhodnutí MVČR, které opět ruší protizákonné rozhodnutí kraje.

Ministerstvo dále správně rekapituluje kroky, které byly doposud provedeny, vč. toho, že odvolatel i dotčená osoba byli vyzváni k tomu, aby se vyjádřili k podkladům pro rozhodnutí o podaném odvolání. Zde je vyjádření dotčené osoby – JUDr. Stanislava Körnera:

Místo toho, aby se pan doktor zamyslel nad tím, že zde není opravdu něco v pořádku, když nespokojenost s jeho chováním (a s chováním celého úřadu) donutila občana tuto kauzu zveřejnit, uvádí existenci stránek svevole.cz jako další důvod k nezveřejnění informací.

” pokud by se totiž jednalo o příkladného úředníka, neměl by problém svůj plat zveřejnit “

a ve své podstatě by si mohl tímto krokem udělat pozitivní reklamu. Svým přístupem pouze prohlubuje domněnky o tom, že plat či odměny, které čerpá ze státního rozpočtu, mohou být přehnaně vysoké či jiným způsobem vypláceny v rozporu se zákonem. Nad tímto jednáním drží ochranou ruku KÚÚK pod vedením Ing. Zemaníka, který jedná svévolně a dle nadřízeného orgánu protizákonně.

Odvolací orgán dále konstatuje, že vydávání v zásadě totožných rozhodnutí povinným subjektem je naprosto nepřijatelné a opět opakuje, že povinný subjekt nadále odmítá respektovat závěry Nejvyššího správního soudu a právní názory Ministerstva vnitra.

Na další věc je dobré upozornit, nicméně nestojí ani za komentář, který by pouze zapochyboval o kvalitě legislativního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje:

Takže tak.

No a nejsmutnější věc na závěr:

Ministerstvo vnitra konstatuje, že naše soudy nepostupují podle zákona. Alespoň tak to já (laik) chápu. Co na to ministerstvo spravedlnosti? Nemělo by tedy okamžitě začít jednat?

” ČR – země kde soudy neberou v potaz relevantní právní úpravu “

a kontrolní orgány jsou “bezzubé”


No uvidíme, jak se k tomu Ing. Zemaník a spol postaví nyní. Zda se bude i nadále vysmívat ministerstvu, zákonům a občanům, nebo svůj postoj konečně přehodnotí.

Běží 15 denní lhůta k vydání nového rozhodnutí.

” míč je opět na straně KÚÚK “