Odvolání č. 9

15. listopadu 2018 vydalo Ministerstvo vnitra České republiky již deváté rozhodnutí:

Kterým opět ruší rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, který nechce zveřejnit plat místního úředníka.

V první řadě bych chtěl opět pochválit úředníky MVČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, za perfektní práci. Prvních 6 stran je úvod a rekapitulace stavu. Až na sedmé straně se dostáváme k aktuálním argumentům, proč je nutné rozhodnutí KÚÚK opět zrušit.

” MVČR musí konstatovat, že ve výroku napadeného rozhodnutí zcela chybí uvedení zákonného důvodu pro odmítnutí žádosti “

Z výše uvedeného vyplývá, že na KÚÚK pracují buď nekompetentní osoby bez patřičných znalostí nebo naprostí ignoranti pohrdající zákony České republiky.

Čím více povinný subjekt odmítá informaci poskytnout, tím více veřejnost zajímá, jaký k tomu má opravdový důvod. Tento fakt sám o sobě vyvolává pochybnosti, a tím i veřejnou diskuzi na téma, zda KÚÚK zastává funkci dobrého hospodáře či nikoliv.

” Překážky zabraňující přístupu k informacím mohou vyústit do stavu, kdy je bráněno poslání společenských hlídacích psů “

A zde se opět vracíme k tomu, že povinný subjekt by nejraději nezávislému webu diktoval, co na něm má být uvedeno a jakým způsobem se má občan projevovat. Ideální by jistě bylo, kdyby “držel ústa a krok” a na nic se neptal. Nadřízený orgán je naštěstí jiného názoru:

Povinný subjekt se v minulosti odkazoval na zapsaný spolek Syndikát novinářů a v podstatě citoval jeho stanovy, resp. etický kodex. Jako reakci jsem si dovolil ocitovat stanovy Svazu zahrádkářů. Vzhledem k tomu, že ani v jednom ze spolků nejsem členem, přišlo mi to stejně přiléhavé, jako argument povinného subjektu. Na toto opět bravůrně reaguje odvolací orgán:

Umí KÚÚK na tuto otázku odpovědět?

Zbytek si, prosím, přečtěte sami a udělejte si na věc svůj vlastní názor.