Dopravní přestupky strážníků se musí řešit!

 

Připomenu kauzu, kdy městská policie vjížděla do sídliště, kam (i místní) obyvatelé měli vjezd zapovězený, resp. zakázaný dopravní značkou “Zákaz vjezdu všem vozidlům”. Tzn, že tam nesměli jezdit dokonce ani cyklisté a už vůbec ne zásobování ani dopravní obsluha. Jediným vyvoleným, kdo mohl do sídliště vjet (když nepočítám vozidla s právem přednosti v jízdě), byla městská policie, a to na základě plošné výjimky vydané magistrátem města. Výjimka spočívá v povolení vjezdu do zákazů vjezdu i bez použití “majáků”.

V sídlišti je možné zastavit pouze v křižovatkách ve tvaru “T”, protože místní komunikace nemají dostatečnou šířku. Zastavením na jiném místě by totiž znamenalo, že by byl porušen zákon 361/2000 Sb., protože by nebyl zachován jízdní pruh o min. šíří 3 m.

Hlídka městské policie by mohla samozřejmě zastavit kdekoliv, pokud by však zapnula při výkonu své služby majáky. Výjimka hlídce v podstatě umožnila pouhé projíždění lokalitou v rámci monitorovací činnosti bez majáků (i když pěší strážníci by byly zcela jistě efektivnější), aby nerušila obyvatele daného sídliště. Ale budiž.

Problém ale nastal v situaci, kdy strážníci zamykali místní dětské hřiště. Namísto toho, když už nebyli schopni zastavit na parkovišti a ke hřišti dojít pěšky, nebyli schopni zastavit ani tam, kde je to povoleno, a to právě v křižovatce ve tvaru “T”.

Vzpomínáte na našeho “hrdinu“? Ano, jeden ze strážníků, který se oháněl žalobou a rozdával pokuty za porušení zákazu vjezdu, se pravděpodobně sám dopouštěl přestupku, když zastavoval a stál v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích. Prostě odborník na svém místě.

Proto jsem podal ke správnímu orgánu podnět s podezřením, že MP opakovaně porušuje dopravní předpisy. Současně jsem žádal o odebrání výjimky z důvodu opakovaného porušování jejich podmínek. Strážník je na rozdíl od policisty “normální člověk” (nemyšleno nijak zle) a jeho přestupky se řeší naprosto stejně, jako u běžných občanů.

Po podání podnětu se nic nedělo, tak jsem se úřadu dotázal, jak byl můj podnět řešen. Dostal jsem odpověď, že MP není právnická osoba, ale pouze orgán obce, tudíž není proti komu správní řízení zahájit. Po dalším handrkování a nevůli úřadu zahájit správní řízení s kýmkoliv (buď se zřizovatelem MP – což je město, nebo s konkrétním strážníkem) zůstala věc u ledu. K vyřešení věci nepřispěl ani nadřízený orgán.

” když někdo dohlíží na veřejný pořádek a dodržování zákonů,
ať je také sám ctí “

Obrátil jsem se tedy na Veřejného ochránce práv, který rozhodl tak, že úřad pochybil a je jeho povinností věc řešit.

Uvidíme, jak se k tomu úřad postaví. Každopádně jedno je jisté:

Pro kladné vyhodnocení mé žádosti na změnu dopravního značení (která byla v minulosti několikrát z všemožných důvodů zamítnuta) tentokrát nepochybně přispěla má žádost o výjimku, žádost o odebrání výjimky městské policii a “upozorňování” strážníků na porušování dopravních předpisů. Dopravní značení bylo po několika letech tahanic úspěšně změněno – a to dokonce z velké části dle mého návrhu.

” pokud jste přesvědčeni, že úřad nejedná správně,
nenechte se odbýt a jděte si za svým “

Nyní si můžou místní obyvatelé, bez hrozby sankce, dovézt domů např. ledničku, nákup, vyběhnout před dům pro zásilku, kterou jim přivezla přepravní služba, atd.