Rozhodnutí č. 4

Rozhodnutí (v pořadí již čtvrté) nemá cenu už ani komentovat. Argumentace Krajského úřadu Ústeckého kraje je ve své podstatě stále stejná.

” svévole, nezákonnost a arogance nemá meze “

odvolání bylo podáno 24. 8. 2017