Rozhodnutí č. 11

Začneme jako vždy, takže klasicky. Máme tu další rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje. A jak jinak, než nezákonné. Alespoň bylo konečně a bez obstrukcí doručeno e-mailem. To je asi jediné pozitivum celé věci.

Povinný subjekt v úvodu rekapituluje svůj opakovaný nesouhlas s výrokem Nejvyššího správního soudu. Tzn. jednání, které mu již několikrát nadřízený orgán ve svých rozhodnutích vytkl.

Dle povinného subjektu se NSS chová protiústavně !

Povinný subjekt dále tvrdí, že Ústavní soud je opačného názoru. Nadřízený orgán mu ale již vysvětlil, že tomu tak není. Nález Ústavního soudu naopak potvrdil právo veřejnosti na informace o platech. Povinný subjekt si překroutil nález ÚS účelově podle svého a této linie se nehodlá pustit.

Následují plytké argumenty, které jsou spíše k smíchu(?). Pardon, k pláči.

Zde povinný subjekt argumentuje např. naprosto nepřiléhavým modelovým příkladem, který cituje z metodiky Ministerstva vnitra ČR.

Dalo by se říci, že účel světí prostředky, a tak povinný subjekt, ve snaze žadatele maximálně zdiskreditovat, vytáhl další těžký kalibr:

Toto je opravdu ubohé, a proto níže přikládám odvolání proti tomuto pamfletu, které není výjimečně strohé.

” Je smutné, že tyto struktury mají nemalý podíl na chodu tohoto státu “