Odvolání č. 4

Na základě mého odvolání ze dne 21. srpna 2017 bylo dne 25. září 2017 Ministerstvem vnitra ČR vydáno již čtvrté rozhodnutí, které opět ruší rozhodnutí Ústeckého kraje (KÚÚK) o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

Musím říci, že MVČR si na svých rozhodnutích dává (na rozdíl od těch “šablonových”, které vydává KÚÚK) záležet a zdá se, že i ve své argumentaci “přitvrdilo”. Podívejme se na pár zásadních věcí.

Jak se říká, opakování je matka moudrosti

atd.

Rozhodně doporučuji přečtení celého rozhodnutí, aby nebyly věci vytrženy z kontextu. Nicméně tato výtka si zaslouží zdůraznit:

” Povinný subjekt se dopustil i zcela nepřípustného spekulativního hodnocení soudního postupu, aniž by byl k tomu oprávněn “

Ostatně na tuto drzost (když pominu nerespektování názoru nadřízeného orgánu atp.) jsem upozorňoval již v minulosti a jsem rád, že toto nadřízený orgán zmínil.

Dále jsem v doplnění odvolání upozornil na to, že KÚÚK jedná v roli odvolacího orgánu protikladně, viz aktualita KÚÚK: Káže vodu, pije víno. Na to odvolací orgán reagoval následovně:

Na odpovědi, které si vyžádám v rámci InfZ, jsem velice zvědavý.

” Perfektní práce, paní ředitelko “

” Začne již KÚÚK respektovat zákony ČR? .. Je na čase! “