Rozhodnutí č. 5

Je 27. října 2017 a na poště jsem vyzvedl další rozhodnutí z KÚÚK. Copak tam asi je?

Čekal snad někdo něco jiného? Bohužel v tomto státě je možné cokoliv. KÚÚK opět absolutně ignoruje rozhodnutí nadřízeného orgánu a opakuje stále dokola to samé, bez ohledu na to, že překračuje své pravomoci a porušuje zákon.

” flagrantní výsměch ministerstvu a občanům této země je naprosto skandální “

Že, pane inženýre?