Odvolání č. 1

Na základě mého odvolání jsem od MVČR obdržel rozhodnutí, které ruší rozhodnutí Krajského úřadu:

Byl jsem rád, že mi MVČR dalo za pravdu, ale díky jiným kauzám jsem věděl, že mít na své straně takový orgán, jako je MVČR, nemusí být vždy výhra. A také, že nebyla… Nebudu ale předbíhat a vypíchnu nejdůležitější části, které nadřízený orgán kraji vytýká.

A teď, prosím, dobře čtěte:

MVČR zde jednoznačně upozorňuje na to, že jednání KÚÚK je PROTIZÁKONNÉ a musí s ním přestat! V alespoň trochu civilizovaném státě bychom měli nyní vyhráno a očekávali požadované informace každým dnem. Tak jedeme dál…