Vrátí Dubí zinkasované pokuty?

Dne 18. 1. 2020 byl zveřejněn >> článek <<, týkající se podezření na protiprávní jednání městské policie Dubí, která bez platné veřejnoprávní smlouvy operovala na území jiné obce.

foto Petr Markowski (Facebook)

Nejzávažnější na této věci je, že MP Dubí udělila desítky pokut a zinkasovala desítky řidičů, když jednala v přímém rozporu se zákonem.

Na základě vyjádření tajemníka města Dubí, Mgr.Radka Kindla, ze dne 23. 1. 2020 byla činnost MP Dubí v tomto ohledu ukončena.

Město Dubí nyní učiní takové kroky, které by měly vrátit věc do původního stavu. Z toho tedy plyne, že pokud to bude legislativně možné, řidiči dostanou své peníze a body zpět. Stejně tak by měla být zastavena případná správní řízení.

Důkazy nesmí být získány nezákonným způsobem!

Co tomu předcházelo, se dozvíte zde.


Po vydání tohoto článku na věc upozornila i další celoplošná média, jako Česká televize, Český rozhlas či iDnes.

Velice zajímavá diskuze se rozeběhla i na Facebooku, kde na příspěvky reaguje i sám tajemník Mgr. Kindl. Viz např.:

Což svým komentářem prozatím uzavírá jeden z občanů: