Výzva odvolateli

Dnes, 4. 7. 2017, jsem prostřednictvím e-mailu od Ministerstva vnitra České republiky obdržel kopii průvodního dopisu Krajského úřadu ústeckého kraje, jímž bylo mé odvolání předáno MVČR a zároveň mi byla poskytnuta možnost se k němu do 10. 7. 2017 vyjádřit.

Vzhledem k tomu, že MVČR ve svých zrušujících rozhodnutích opakovaně a jasně uvedlo, že prvoinstančnímu správnímu orgánu nepřísluší jakkoli zkoumat správnost názoru svého nadřízeného orgánu a zpochybňovat jej, a že rozhodnutí povinného subjektu ruší pro jeho rozpor ze zákonem, KÚÚK drze požádal o přerušení řízení do doby pravomocného skončení řízení o ústavní stížnosti vedené před Ústavním soudem pod sp. zn. IV.ÚS 1378/16, která je, jak jsem již ve svém odvolání upozornil, zcela nesouvisející.

“svévolné jednání Krajského úřadu tedy pokračuje”

Povinný subjekt (KÚÚK) v předkládacím dopise ještě uvedl, že bodě 7 a 8 rozhodnutí poukázal na správní žalobu vedenou Krajským soudem v Ústí nad Labem ve skutkově principiálně shodné věci.

Ačkoliv se jedná o naprosto bezpředmětnou připomínku, KÚÚK si v ní dovolil lhát a uvádět nadřízený orgán v omyl. Ostatně, posuďte sami:

Pod toto se podepsala, nám již dobře známá, Mgr. Sylva Smutná.

Uvidíme tedy, zda si bude ministerstvo stát za svým a tuto drzost smete ze stolu.

*Celé znění dokumentů (výzvy i předkládacího dopisu) zveřejním co nejdříve.