Trestní oznámení na úřední osoby

Dnes jsem podal odvolání proti dalšímu zamítavému rozhodnutí. Je vidět, že tudy cesta nevede, a proto v případě, že opět nebude mé žádosti dle InfZ vyhověno a KÚÚK informace neposkytne – buď na základě odvolání nebo po případném dalším zrušujícím rozhodnutí MVČR, jsem připraven podat trestní oznámení na všechny úřední osoby, které se na těchto nezákonných rozhodnutích podílely.

Jejich činnost podle mě naplňuje znaky trestného činu dle zák. č. 40/2009 Sb., Trestního zákoníku, a to zejména § 329 a § 330.

Viz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40