Objetí potencionální mrtvoly v igelitovém pytli. Pasivita MP schvalovaná primátorem města.

Na linku 156, teplické městské policie, jsem oznámil problém a čekal, že ho přítomná hlídka bude aktivně řešit. Více v e-mailové komunikaci níže (kliknutím se text zvětší).

15. 1. 2019

16. 1. 2019 následovala reakce od zástupce ředitele MP:

ANO, “strážník stálé služby kontaktoval s žádostí o úklid dispečink firmy Marius Pedersen”. A tím je to pro nás vyřešené. S tímto přístupem bychom nemuseli platit městskou policii (“strážníci stojí města přes půl miliardy korun každý rok”), ale pouze jednu “přeposílačku” požadavků, kterou by nezajímalo, jestli věc byla vůbec vyřešena, či nikoliv. I když, na to by přece nebyl potřeba ani člověk, stačilo by do systému nasypat pouze klíčová slova, jako např. “úklid” -> Marius Pedersen; “kočka” -> hasiči atd.

Práci MP si představuji jinak, a proto jsem na toto zareagoval následovně: 

Domníváte se, že zástupce ředitele městské policie zareagoval okamžitě, vyžádal si zmíněnou videonahrávku a věc se jal důkladně prošetřit? Ani náhodou. Žádná reakce, NIC.

Dne 20. 2. 2019 jsem tedy podal podnět na podatelnu města:

Věci se překvapivě ujal sám pan primátor Bc. Hynek Hanza, jakožto vrchní představitel města a osoba jíž je MP podřízena.

V samém závěru zákonné lhůty pro vyřízení podání se vyjádřil takto:

” není možné, aby strážníci městské policie byli všude a vše zabezpečili “

Toto je naprostý výsměch občanovi, který upozornil na to, že přítomná hlídka městské policie byla ve věci nečinná. Po dvou měsících se dočká od nově zvoleného primátora odpovědi, že strážníci nemohou být všude. Buď pan primátor nerozumí dostatečně psanému textu nebo mu jsou starosti občanů ukradené a laxnost strážníků MP schvaluje.

Ale tak dám mu ještě šanci. Třeba si to opravdu jen špatně přečetl a své stanovisko přehodnotí. Resp. věc nyní důkladně prošetří a vysvětlí, proč strážník ignoroval překážku na vozovce, přestože na ní byla MP dokonce upozorněna prostřednictvím linky 156. To samé s vánočním stromkem na zaparkovaném vozidle.

V poslední den zákonné lhůty přišlo následující sdělení:

 

Co z toho plyne?

” nevšímavost a neaktivní přístup strážníků městské policie Teplice je dle primátora zřejmě v pořádku “

Co k tomu dodat? Teplice mají zřejmě takového primátora, jakého si zaslouží. Primátora, který není schopen argumentovat, neumí nebo spíše nechce nezaujatě věci prošetřit a řešit. Primátora, který není schopen přiznat jakékoliv, třeba i sebemenší pochybení. Primátora, který nepotřebuje nikoho, kdo upozorní na nedostatky ve fungování města, jenž by se měly odstranit.

Paralelně jsme řešili ještě jednu věc, kdy MP nezabezpečila nebezpečné místo. V tomto případě byl výsledek obdobný. Více se dočtete v dalším příspěvku.

Objetí potencionální mrtvoly v igelitovém pytli na vozovce. Pasivita MP schvalovaná primátorem města.

Jako bonus přidávám ukázku, jak to funguje v jiných krajích a městech.

Požádal jsem o vysvětlení, zda je podle Magistrátu města České Budějovice v pořádku, když na výzvách, které městská policie umisťuje řidičům za stěrač, je uvedeno “DOPUSTIL JSTE SE PŘESTUPKU”. Jak je známo, v této fázi se jedná o pouhé podezření. V demokratickém státě není možné, aby byl občan obviněn z přestupku bez jakéhokoliv soudu (v tomto případě to lze pouze v blokovém řízení nebo v přestupkovém řízení). Osoba, která si výzvu přečte dokonce nemusí být ani tou osobou, která vozidlo na místo odstavila.

Po tomto mém upozornění se vyjádřil vedoucí správního odboru:

Věc jsem bral jako uzavřenou. Přesto se mi, zhruba měsíc po této informaci, ozvala městská policie České Budějovice s následujícím sdělením:

Jsou města, kde i běžný občan může přispět ke zlepšení. Města, kde si i městská policie a správní orgán váží věcného podnětu občana. Podnětu, který upozorňuje na nějaký nešvar, jenž se dá se v podstatě lehce napravit.

Naopak jiná města mají ve vedení nastrčenou figurku, která umí zapnout mobilní telefon a poslat občana slušně řečeno do (!). Tím její veškerá aktivita končí.