Nahlédnutí do spisu na MVČR

Dne 16. února 2018 jsem byl e-mailem z MVČR vyrozuměn o procesních právech, na základě mého odvolání ze dne 23. ledna 2018. Na tom není nic neobvyklého, a jak už bývá “zvykem”, byla mi poskytnuta možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí o podaném odvolání, vč. možnosti nahlédnutí do spisu.

21. února jsem se tedy vydal na MVČR, abych mj. poznal úředníky, kteří za ministerskými rozhodnutími stojí. Přeci jen spolu písemně komunikujeme už více jak rok.

Dopředu jsem se telefonicky domluvil na termínu schůzky přímo s Mgr. Pavlou Šupkovou, oprávněnou úřední osobou, která ministerská rozhodnutí zpracovává a tráví nad nimi jistě nejvíce času. Po příjezdu na ministerstvo jsem byl z přístupu paní magistry mile překvapen, byla velice ochotná a vstřícná (ne všude to probíhá hladce, že pane doktore:). Odvedla mě do kanceláře, kde byl již připraven spis k nahlédnutí. Jak jsem předpokládal, žádné nové zásadní informace jsem ve spise nenašel, což je ve své podstatě v pořádku, protože jsem se utvrdil v tom, že veškeré skutečnosti v této kauze mi jsou známy. Pokud jsem měl nějaký dotaz, příp. jsem ve spisu nemohl něco najít, paní magistra velice ochotně patřičné dokumenty vyhledala. Na úřadě jsem strávil zhruba hodinu a odjížděl jsem s dobrým pocitem, že alespoň někde to funguje tak, jak má.