Materiální znak přestupku? Ano, ale jen když se to hodí!

O materiálním znaku přestupku toho již bylo na internetu zveřejněno mnoho. V krátkosti ale shrnu, o co se vlastně jedná. Aby byl přestupkem opravdu přestupkem, musí naplnit nejen jeho formální znak, tzn. porušení zákona, ale musí být naplněn i jeho materiální znak, neboli aspekt. Přestupek je spáchán až ve chvíli, kdy byl porušen nebo ohrožen právem chráněný zájem společnosti. Nelze dovodit, že by k naplnění materiálního znaku skutkové podstaty přestupku došlo vždy, když je naplněn formální znak přestupku. Jak uvedl NSS ve svém nálezu 5 As 104/2008-45.

“Nelze dovodit, že by k naplnění materiálního znaku skutkové podstaty přestupku došlo vždy, když je naplněn formální znak přestupku.”

Ukážeme si to na jednoduchém příkladu. Např. v situaci, kdy zaparkujete své vozidlo v protisměru. Pokud byste tak učinili na silnici první třídy, kde je silný provoz, byl jasně naplněn jak formální znak, tak materiální aspekt, protože jste přejížděním mezi směry zcela jistě ohrozili (nebo mohli ohrozit) další účastníky silničního provozu. Pokud tak ale učiníte např. na sídlišti, které se podobá spíše parkovišti a každý parkuje kde se dá, rozhodně nemůže být nijak “škodlivé” to, jakým směrem je vozidlo otočené. Stejně tak, když majitel nemovitosti zaparkuje vozidlo před svým vjezdem. I tak MP dává ráda pokuty za to, že v takovém místě stojí v rozporu se zákonem. Důvod je prostý. PČR, MP, příslušné správní orgány, ale dokonce mnohdy i soudy, materiální znak vůbec neberou v potaz a za banální porušení zákona, které společnosti nijak neuškodilo, uděluje sankce a jednání označuje za přestupek.

“PČR, MP, příslušné správní orgány, ale dokonce mnohdy i soudy, materiální znak vůbec neberou v potaz”

Mnohým se také stalo, že zaparkovali někde, kde v nejmenším nepředpokládali, že by mohli porušovat nějaký paragraf. Zákazová značka žádná, průjezd ostatních vozidel bezproblémový atp.. Jenže po návratu k vozu je čekala za stěračem výzva od MP, za nedovolené stání na chodníku, neoprávněný zábor veřejného prostranství, stání v protisměru, nedodržení minimální šířky pruhu pro průjezd vozidel, blokování vjezdu atd. (ano, zákon hovoří jasně a neznalost neomlouvá). Jediným důkazem je tvrzení strážníka a pořízená fotografie vozu. Přestože nebylo jasně prokázáno, že by auto někomu bránilo v průjezdu atd., “hříšník” si vzpomene na případy, kdy ani materiální znak přestupku nikoho nezajímá,  a řeknete si, že s tímhle se už nedá nic dělat a pokutu zaplatí. A to je přesně to, o co systému jde – vytáhnout z lidí peníze za jakýchkoliv okolností, ať už někomu svým jednáním škodí nebo ne.

“… PČR použije přesně ty argumenty, které by vám sama omlátila o hlavu”

Proč ale psát článek o něčem, co už bylo několikrát řečeno?  Protože když se banálního přestupku dopustí sama PČR, použije přesně ty argumenty, které by vám sama omlátila o hlavu. O co jde? Bylo vyfoceno vozidlo PČR, které parkovalo na místě, kde je to zakázáno, a to bez zapnutých výstražných světel modré barvy. V tu chvíli se tedy nejednalo o vozidlo s právem přednosti v jízdě, ale o běžné vozidlo, jehož řidič musí dodržovat stejné předpisy, jako jakýkoliv jiný řidič. Paradoxně se tak stalo před služebnou PČR, kde aktivní policista napomíná obyvatele přilehlého domu, kteří tam zastaví, aby si mohli vyložit nákup, když není jinde místo k zastavení. Dotázal jsem se tedy PČR, zda na tomto místě mohu též beztrestně se svým vozidlem zastavit/stát nebo by mi hrozil nějaký postih za porušení zákona. Odpověď byla následující:

Ze snímku je zcela jasné, že vozidlo nenechalo průjezde 3 m v jednom směru jízdy v případě zastavení, nebo 3 m v každém směru jízdy v případě stání. K tomu navíc blokovalo výjezd dalších vozidel PČR (vzpomeňte si na absurdní situaci, když blokujete výjezd sami sobě z garáže). A přesně z tohoto místa vykazuje horlivý policista i občany, kteří zde zaparkují a jdou na PČR ohlásit např. vykradené vozidlo s rozbitým okénkem, protože ho nezajímá materiální znak přestupku.