Poskytnutí informací se odmítá. Déjà vu? Ne, realita.

Dnes mi bylo doručeno již páté odmítavé rozhodnutí KÚÚK o poskytnutí informace. Povinný subjekt i nadále naprosto ignoruje názory odvolacího orgánu a pořád dokola opakuje to, co mu bylo již několikrát vytčeno. Nezákonné jednání tedy stále pokračuje.

Samozřejmě  zde v nejbližší době zveřejním i toto rozhodnutí.