KÚÚK zveřejnil platy některých vedoucích úředníků!

Přestože zveřejnění platu jednoho vedoucího úředníka úřad opakovaně odmítal a opakovaně postupoval protiprávně v rozporu se závazným právním názorem nadřízeného orgánu, nyní se karta obrátila. Stalo se tak na základě nové žádosti o informace, kdy jsem požadoval zveřejnění platu všech vedoucích pracovníků. Úřad tyto informace za úplatu poskytl. Má to ale jeden háček. Na závěr se dozvíte jaký.

Platy vedoucích pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje za období roku 2016 – 2019:

Inspiroval jsem se tabulkou, viz hrad.cz, aby nedošlo k nějaké nejasnosti a slovíčkaření. Její záhlaví bylo součástí mé žádosti, viz:

Přestože si KÚÚK řekl o poplatek za tři hodiny práce nad rámec své běžné agendy ve výši 791,- Kč, informace neposkytl úplné a přesné. Chybí zde název funkce a platy jsou vyčísleny v hrubé mzdě. Proti tomuto bude samozřejmě podána stížnost.

Když nehodnotím výši platů a počty vedoucích zaměstnanců, je velice zarážející meziroční nárůst, a to i o 200.000,- Kč. Nabízí se tak otázka:

Jsou úředníci tak výkonní (přeci jen i odměny dostali vždy a všichni) nebo je stát jen dojnou krávou?

Nové vedení Ústeckého kraje zdědí výrazný dluh.