Jak (ne)funguje ochrana před nečinností

Vzhledem k tomu, že nežijeme v banánové republice, ale v právním státě zvaném Česká Republika, máme tu i zákon 500/2004 Sb., Správní řád, ve kterém mimo jiné nalezneme i § 80. Tento nás chrání před nečinností správních orgánů. Jinými slovy, tento institut můžeme využít ve chvíli, když správní orgán nedodrží zákonné lhůty, např. pro vydání rozhodnutí.

Přestože mají správní úřady vydávat rozhodnutí (firemní hantýrkou) ASAP (co nejdříve možno), mají stanovenu i maximální lhůtu. V praxi to funguje tak, že úřady tuto lhůtu v drtivé většině využívají beze zbytku, ba co víc, rádi ji bezstarostně překračují. Proč by také ne, když jim za to nic nehrozí a nikdo není za nic zodpovědný.

Vraťme se ale zpět k výše zmiňované ochraně před nečinností. Projdete-li si internet, všichni právníci Vám odpoví, že pokud úřad nevydal rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě, jste takto chráněni.

A jak to funguje v praxi? 23. dubna 2018 jsem podal odvolání, na základě kterého měl vydat úřad rozhodnutí ve lhůtě 30 dní. Abych mu ale hned v úvodu nekřivdil, odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Pokud tento orgán své rozhodnutí nepřehodnotí, předá ho nadřízenému orgánu a teprve následně se začne 30 denní lhůta počítat. Problém je ten, že někdy Vás ani podřízený orgán neinformuje o tom, kdy odvolání předal a tak si lhůtu můžete počítat tak nějak “od oka”. Dejme tomu, že po dvou měsících už byste mohli přemýšlet o využití ochrany před nečinností správního orgánu. Samozřejmě pokud nebylo rozhodnutí do té doby vydáno.

23. dubna 2018 jsem tedy podal odvolání a mohl se domnívat, že někdy v červnu bude rozhodnuto. No není to hezké? Takové ASAP v podání státní správy. Nicméně ještě v červenci nebylo rozhodnutí vydáno, a tak jsem se 23. července 2018 obrátil na nadřízený orgán – MDČR. Tzn. po čtvrt roce! V tuto chvíli jsem očekával, že se věci dají do pohybu, ale až do září se nedělo nic. Věc jsem tedy mailem zaurgoval a najednou, světe div se, přišlo začátkem září rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že po celou dobu jsem neobdržel od nadřízeného orgánu – MDČR, žádnou zpětnou vazbu, mailem jsem ho informoval o tom, že rozhodnutí bylo již konečně po skoro půl roce vydáno.

19. října 2018 jsem obdržel usnesení od MDČR, o nevyhovění žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti, protože rozhodnutí bylo již vydáno.

Trošku mi to připomíná Ukrajinu, kde mají zdarma zdravotnictví, ale přesně ví, kolik za jednotlivé zdravotní úkony zaplatí.