Další krok k utažení šroubů spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti, v čele s Marií Benešovou, navrhlo navýšení některých soudních poplatků. Přestože kvalita české justice se nijak výrazně nezvýšila, některé poplatky by měly být navýšeny o 100%.

Jedním z hlavních argumentů ministerstva spravedlnosti je, že obě strany budou řešit spor raději mimosoudně, a tak se justici uleví. Dejme tomu, že v občanskoprávním sporu by se dal tento argument ještě s přimhouřením obou očí pochopit, nicméně ministerstvo spravedlnosti chce takto razantně navýšit i poplatky ve správním soudnictví.

Jaká je motivace úředníků pro to, aby nebyl spor řešen soudní cestou, když je případná prohra nestojí ani korunu? Odpověď je jasná, žádná!

Tento návrh má totiž hlavní cíl: Odradit ještě více občany od možnosti dovolat se spravedlnosti.

Např. podání kasační stížnosti má ze současných 5.000,- Kč narůst na 10.000,- Kč. Jako by nestačilo, že stát nutí občany, aby je u soudů vyšších instancí zastupoval advokát.

Dvakrát tolik má stát i např. návrh na náhradu nemajetkové újmy v penězích, tzn. 4.000,- Kč.

Některá ministerstva kritizovala, že právě navýšení poplatků ve správním soudnictví není řádně odůvodněno. Z odůvodnění naopak vyplývá, že je vydáváno velké množství nezákonných rozhodnutí zejména v prvním stupni, což svědčí o kvalitě českého soudnictví. Navyšování poplatků není tedy v tomto kontextu relevantní.

Utahování šroubů spravedlnosti a demokracie dále pokračuje!

„Máme za to, že zvláště v některých oblastech by částka 6 000 Kč tvořila již jen těžko překonatelnou bariéru v přístupu ke správnímu soudnictví, například v poskytování informací, což by v konečném důsledku mohlo vést k účelovému chování úřadů (povinných subjektů), které by s vědomím obtížnějšího přístupu žadatele k soudu záměrně odmítaly poskytnout informace,“ uvedlo např. Ministerstvo Dopravy.

K novele zákona byla vznesena řada připomínek ze strany ministerstev a dalších. Ministerstvo spravedlnosti však znění návrhu předložilo bez rozporů. Nyní se jím bude zabývat Poslanecká sněmovna.