MgM Teplice: Chybné značení pro nevidomé? Nezájem!

Město Teplice nabízí praktickou službu, kde mohou občané hlásit závady, na které narazí na území města. Jedná se o veřejnou online aplikaci s příznačným názvem

Na přehledné mapě se dozvíte, kde byla závada hlášena a podle barev máte i rychlou orientaci v tom, zda byla či nebyla vyřešena. Většina mapy se “zelená”, což je jistě pozitivní, ale po bližším ohledání zjistíte, že např. hlášení chybějícího víka kanálu bylo vyřešeno tím, že oprávněná osoba uvedla, že děkuje za nahlášení. Není to tedy o tom, že kanál byl zakrytý, ale že vzal úřad hlášení závady v potaz. Abych ale úřadu nekřivdil, není tomu tak vždy a některé požadavky jsou uzavřeny s tím, že byly opravdu vyřešeny.

Podívejme se ale na hlášení v kategorii Dopravní značení, jehož podstatou je chybné značení pro nevidomé spoluobčany.

Pokud se nevidomý orientuje podle tohoto značení, dostane se do velmi nebezpečné situace,

jelikož očekává, že na vozovce je přechod pro chodce, který logicky končí na druhé straně vozovky. Namísto toho je “vyslán” do otevřené vozovky parkoviště.

Řešení: Dobrý den, služba Hlášení závad slouží k nahlašování závad na majetku města.

S tímto nezájmem jsem se nespokojil a podal oficiální podnět na el. podatelnu města:

Na podnět zareagovala vedoucí odboru dopravy MgM Teplice, Bc. Ivana Müllerová následně:

Nejen, že v rámci dobré správy úřad nepodnikl žádné kroky k nápravě, ale ani neuvedl žádný (natož relevantní) důvod, proč se nebude věcí zabývat.

Nevidomí budou tedy díky nezájmu místního odboru dopravy i nadále vystavování nebezpečným situacím v dopravě.

A jako taková třešnička na dortu je, že přesto, že v podnětu bylo explicitně požádáno, abych byl vyrozuměn elektronicky (což by měl dle § 19 odst. 4, zák. č. 500/2004 Sb., Správního řádu úřad respektovat), paní vedoucí odboru dopravy mi poslala dopis v papírové formě, prostřednictvím České pošty.

Paradoxně nyní, kdy vláda v rámci boje s Covid-19 doporučuje elektronickou komunikaci.