Selhalo ministerstvo?

V tuto chvíli je stav zhruba následující. Krajský úřad v čele s Ing. Zemaníkem nechce plat úředníka zveřejnit a Ministerstvo vnitra České republiky opakovaně jeho odmítavé rozhodnutí ruší a opakuje, že je povinen řídit se právním názorem nadřízeného orgánu, ze kterého vyplývá povinnost plat zveřejnit.

To je ale tak všechno, co Ministerstvo vnitra doposud udělalo. Nezbývá mi tedy, než odkázat na rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7, č.j. 14 C 65/2014-112, kde soud jasně konstatuje následující:

” Dohledová činnost MVČR zcela selhala, neboť se spokojilo pouze s tím, že opakovaně rušilo rozhodnutí krajského úřadu, nečinilo však žádné kroky směřující k tomu, aby přimělo krajský úřad k vyvození personální odpovědnosti pracovníků, kteří svým opakovaným porušováním právních předpisů při rozhodování o poskytnutí informace způsobili, že za nezákonné a šikanózní jednání krajského úřadu bude muset být žadateli z peněz daňových poplatníků vyplaceno zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu. Svým postupem je tak dle soudu MVČR za vzniklou situaci spoluzodpovědné. “

Soud tedy jasně potvrdil, že Ministerstvo má nástroje, jak si poslušnost podřízeného úřadu vydobýt, jen je zatím ani v tomto případě nevyužilo…